MPL

Głównym zadaniem aplikacji MPL jest pomoc w procesie opracowania dokumentacji jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji. Aplikacja przeznaczona jest dla jednostek istniejących lub specjalnie tworzonych. Dzięki aplikacji można w łatwy sposób przygotować niezbędną, wymaganą przepisami, dokumentację dla jednostki, którą planuje się objąć militaryzacją, zapewniając przy tym pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Aplikacja umożliwia przygotowanie m.in. następujących dokumentów:

a) dokumentację organizacyjno-mobilizacyjną,
b) dokumentację dot. reklamowania pracowników,
c) wykazy imienne,
d) zbiorowe listy imienne osób przeznaczonych do służby w jednostce organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji,
e) etat jednostki zmilitaryzowanej,
f) karty przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
g) książkę obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej,
i inne niezbędne dokumenty.

Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatnym przetestowaniem aplikacji skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Korzystamy z plików cookies. Przeczytaj więcej na ten temat w Polityce prywatności.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.